De Koper verklaart dat hij overeenkomstig de Wet nr. 122/2013 van Slowaakse staatsblad betreffende de bescherming van persoonsgegevens, zoals gewijzigd, akkoord gaat dat de Verkoper (Shield-Sk s.r.o.) zijn persoonsgegevens zal verwerken en opslaan, in het bijzonder die welke hieronder vermeld staan en/of die noodzakelijk zijn voor de activiteiten van de Verkoper, en dat hij ze in al zijn informatiesystemen zal verwerken. De Koper verleent deze toestemming aan de Verkoper voor onbepaalde tijd.

1. Wij behandelen uw persoonlijke gegevens op een professionele en gevoelige manier.

 • Wij maken het in geen geval aan derden bekend (behalve voor zover dat nodig is voor de levering van goederen).
 • Zij worden opgeslagen in een beveiligde gegevensbank, waartoe geautoriseerde toegang nodig is.
 • Alle personeelsleden van Shield-Sk Ltd die met uw persoonsgegevens in contact komen, zijn naar behoren geïnstrueerd over de correcte en gevoelige behandeling ervan.

2. Om ons in staat te stellen een kwaliteitsdienst te verlenen, hebben wij enige informatie nodig

 • Een gedetailleerde lijst van de vereiste informatie kunt u hieronder vinden.
 • Wij zullen van u alleen die gegevens verzamelen die wij werkelijk nodig hebben om uw bestelling te verwerken - wij hechten veel waarde aan uw privacy.
 • Om ervoor te zorgen dat uw betaalde goederen niet door een onbevoegde persoon worden opgehaald, eisen wij van elke klant een identiteitsbewijs bij de levering en schrijven wij zijn ID-nummer op de leveringsbewijs - het verstrekken van deze informatie is gunstig voor u. Wij hebben deze informatie niet nodig voor leveringen onder rembours.

3. Geen vervelende telefoontjes en e-mails!

Als u geen e-mails met onze promoties wenst te ontvangen, klikt u gewoon niet op toestemming om ze te ontvangen, als u dat wel gedaan hebt en na verloop van tijd anders beslist, schrijft u zich gewoon uit door op de link te klikken die onderaan onze nieuwsbrief staat.

4. Gedetailleerde informatie over de verwerking en bescherming van persoonsgegevens

Uit hoofde van Wet 122/2013 van het Slowaakse staatsblad betreffend de bescherming van persoonsgegevens

 • De beheerder van het Internet-systeem www.shield.sk is Shield-Sk s.r.o., H. Meličkova 2988/12, 841 05 Bratislava, Identificatienummer: 46701494
 • De beheerder verkrijgt persoonsgegevens via het bestel- of inschrijvingsformulier dat zich op de website www.top4mobile.nl bevindt

5. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

 • Uitreiking van een belastingdocument - factuur, in de zin van Wet 222/2004 van het Slowaakse staatsblad betreffend de belasting over de toegevoegde waarde, § 71 (2) letter b)
 • Levering van de goederen en identificatie van de klant vóór de overhandiging van de vooruitbetaalde goederen.
 • Bevestiging van de bestelling, betaling van de goederen, levering van de bestelde goederen - per telefoon en per e-mail
 • Registratie van klanten met het oog op het bijhouden van hun gebruikersaccounts op www.top4mobile.nl
 • Opname van de bestellingen van de klanten voor de oplossing van eventuele klachten.
 • Het versturen van informatieve elektronische berichten als de klant belangstelling voor deze dienst toont.

6. Lijst van verwerkte persoonsgegevens

 • Factureringsgegevens
  • Naam en voornaam / naam van de firma*
  • Adres van de permanente verblijfplaats / maatschappelijke zetel*
  • identificatienummer*, BTW-nummer*
 • Gegevens voor levering
  • Naam en achternaam van de ontvanger
  • Leveringsadres
  • Telefoonnummer van de ontvanger - vereist door koeriersbedrijven
 • Contactgegevens
  • Naam van de contactpersoon*
  • Telefoonnummer - voor bestellingsbevestiging, ontvangst van betaling, communicatie met de klant
  • E-mailadres - voor het verzenden van de bestellingsbevestiging, noodcommunicatiemiddel indien de klant niet bereikbaar is op het opgegeven telefoonnummer
 • Gegevens die worden verzameld bij de overhandiging van betaalde goederen
  • ID-nummer - om u en ons te beschermen - zodat uw betaalde goederen niet door een onbevoegd persoon meegenomen worden, het ID-nummer wordt op de leveringsbewijs genoteerd (dit geldt niet voor leveringen onder rembours).
 • Details van uw bestellingen
  • met het oog op de verwerking ervan en de oplossing van eventuele klachten

*) Alleen voor bedrijfsregistraties

7. Noodzaak om persoonlijke gegevens te verstrekken

 • De beheerder verkrijgt alleen de persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de vervulling van de verplichtingen die de klant van hem verwacht door goederen te bestellen. Zonder deze gegevens zou het niet mogelijk zijn de ontvangen bestelling te verwerken. Daarom is de klant verplicht om bij het plaatsen van de bestelling alle vereiste gegevens in te vullen.
 • Ter bescherming van de klant is het van essentieel belang dat hij bij de overhandiging van reeds betaalde goederen de beheerder of de tussenpersoon toestaat zijn identiteit te controleren en zijn identificatienummer op de leveringsbewijs te vermelden. Deze maatregel is bedoeld om te voorkomen dat goederen door een derde onrechtmatig in ontvangst worden genomen, nadat de klant reeds voor de goederen heeft betaald. In geval van betaling bij aflevering is geen verificatie van de identiteit en geen vermelding van het nummer van de identiteitskaart vereist.

8. Tussenpersonen aan wie de gegevens worden verstrekt

 • Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
  Technická 7 
  821 04 Bratislava
  CRN: 35834498

 • Slovenská pošta, a. s.
  Partizánska cesta 9
  975 99 Banská Bystrica 1

 • Post office without borders (www.postabezhranic.sk) (FROGMAN s.r.o.)
  Rybníky IV 738
  760 01 Zlín

De beheerder verstrekt aan de tussenpersoon de persoonsgegevens van de klant in de volgende omvang: naam, achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, inhoud van de bestelling. De tussenpersoon verkrijgt voor de beheerder de persoonlijke gegevens bij de levering van de goederen (ID-nummer).

9. Derden aan wie de gegevens zullen worden meegedeeld

Wij verstrekken geen persoonlijke gegevens aan databankbedrijven of andere derden, behalve voor zover dat nodig is voor de levering van goederen:

 • Partnerkoeriersbedrijf: Direct Parcel Distribution SK s.r.o.
 • Partnerkoeriersbedrijf: Slovenská pošta, a. s.
 • Post office without borders (www.postabezhranic.sk) (FROGMAN s.r.o.)

Ontvang van verstrekte gegevens: Naam en adres van de ontvanger, leveringsadres, telefoonnummer van de ontvanger, totaalbedrag van de bestelling in geval van betaling onder rembours. In uitzonderlijke situaties kan bij operationeel besluit een ander koeriersbedrijf worden gekozen om de goederen te leveren. Wegens het operatieve karakter van het besluit is het niet mogelijk vooraf de naam en de zetel van de betrokken vennootschap vast te stellen.

10. Openbaarmaking van gegevens

Ons bedrijf maakt de verzamelde gegevens in geen geval openbaar.

11. Rechten en plichten van de betrokkenen

 • De klant is verplicht alleen volledige en waarheidsgetrouwe gegevens te verstrekken.
 • De klant is verplicht zijn identiteit te bewijzen bij de overhandiging van de betaalde goederen en zijn identiteitskaartnummer op de afleveringsbon te vermelden (dit geldt niet voor leveringen onder rembours).
 • De klant verbindt zich ertoe zijn gegevens in geval van wijziging bij te werken, ten laatste voordat de eerste bestelling na de verandering wordt geplaatst.
 • De klant verbindt zich ertoe dat, indien hij persoonsgegevens van een derde als leveringsgegevens verstrekt (naam, voornaam, telefoonnummer), doet hij dit alleen met toestemming van deze persoon en dat de betrokken persoon op de hoogte is van de procedures, rechten en verplichtingen die op deze website vermeld staan.
 • De betrokken persoon heeft het recht om van de beheerder schriftelijk (per post of per e-mail) volgende informatie te verzoeken:
  • Informatie over de status van de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens.
  • Een kopie van zijn of haar persoonsgegevens die verwerkt worden.
  • Correctie van onjuiste, onvolledige of verouderde persoonsgegevens die verwerkt worden.
  • Toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens kan door de koper te allen tijde schriftelijk worden ingetrokken. De toestemming verloopt binnen 1 maand na de ontvangst van de herroeping van de toestemming van de Koper aan de Verkoper en de gegevens worden vervolgens gewist.
  • Persoonsgegevens kunnen door de betrokkene handmatig worden gewijzigd in het onderdeel "persoonsgegevens wijzigen", dat zich na het inloggen van de klant in het rechtermenu bevindt.
  • Aan alle rechtmatige verzoeken van de betrokken personen zal worden voldaan en de betrokken personen zullen daarvan binnen 30 dagen na de ontvangst op de hoogte worden gebracht.

De klant kan zijn rechten op grond van de wet nr. 122/2013 van het Slowaakse staatsblad. uitoefenen door een e-mail te sturen naar info@top4mobile.eu, schriftelijk of persoonlijk op het adres van de maatschappelijke zetel van het bedrijf.